اخبار

هدف این صفحه ارائه آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص رویدادهای ملی و بین المللی توسعه آموزش و همکاریهای بین حرفه ای است. همچنین در بخش ایده های نو در این صفحه، سالانه جشنواره ای برای ایده های مرتبط با موضوع، فراخوان داده خواهد شد و بطریق مقتضی ایده ( های) برتر مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

Hello World!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing! ...
بیشتر بخوانید ...

کنفرانس بین المللی آموزش بین حرفه ای 2019

2nd European Conference of Health Education and Research 2019 We are very pleased to announce that the 2nd European Conference of Health Workforce Education & Research will take place at the Royal College of Surgeons ...
بیشتر بخوانید ...