استمرار مراقبت با همکاری های بین حرفه ای
ارتقا کیفیت زندگی بیماران

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

نوآوری ها

تالار گفتگو

تبادل نظر، اشتراک دیدگاهها و تجربیات یکی از راهبردهای توسعه همکاریهای بین حرفه ای شناخته شده است.از اینرو تالار گفتگو این فرصت را برای کلیه علاقمندان و اعضای شبکه فراهم میکند.طرح موضوعات پیرامون توسعه آموزش و همکاریهای بین حرفه ای بویژه با تاکید بر ساختار و اصلاح ساختار آموزش و خدمات سلامت از جمله موضوعات مورد بحث و گفتگو در این تالار است.

تالار گفتگو آموزش مراقبتهای تسکینی

تالار گفتگو آموزش مراقبتهای تسکینی

وارد شوید

تالار گفتگوی پرستاری ویژه ( خصوصی)

تالار گفتگوی پرستاری ویژه ( خصوصی)

وارد شوید

تالار گفتگوی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده همکاری

تالار گفتگوی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده همکاری

وارد شوید

تالار گفتگوی نظام ها و برنامه های آموزش پرستاری

تالار گفتگوی نظام ها و برنامه های آموزش پرستاری

وارد شوید

کتابخانه

این بخش شامل مقالات، پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی ، کتاب ها و رسانه ها در زمینه های آموزش و همکاری بین حرفه ای در حوزه سلامت می باشد. دسترسی به فایل های تمام متن برای اعضای سایت امکان پذیر است.

پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی

اخبار و ایده ها

هدف این صفحه ارائه آخرین اخبار و اطلاعات در خصوص رویدادهای ملی و بین المللی توسعه آموزش و همکاریهای بین حرفه ای است. همچنین در بخش ایده های نو در این صفحه، سالانه جشنواره ای برای ایده های مرتبط با موضوع، فراخوان داده خواهد شد و بطریق مقتضی ایده ( های) برتر مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

لینک دانشگاه ها و موسسات فعال در زمینه آموزش بین حرفه ای